พี่อุ่น พังลำดวน จุ๋ม+จิ่ม

กูย อหังการ คนเลี้ยงช้าง แห่งเมืองสุรินทร์

"ปิเกอดกะด๋ายหญ่าเจาเออะ ขันปิเจากะแหละฉิมเปล๊าะ"


จากตำนานผู้สร้างเมืองสุรินทร์ กลับกลายมาเป็น
"ช้างเร่ร่อน"
ที่ถูกคนตำหนิไปทั้งประเทศ แต่พวกเขาเหล่านั้น
ไม่มีปาก มีเสียงพอ ที่จะบอกเล่าความเป็นจริง
ในฐานะลูกหลานของพระยาสุรินทร์ภักดี
เลือดเนื้อเชื้อไขของชาวกูยมาแต่บรรพบุรุษ
อยากจะถ่ายทอดบอกเล่าให้ชาวโลกรับรู้
"ไม่มีใครอยากจะมาหรอก หากไม่มาก็ตายกันทั้งหมด"


ต้องการช่วยช้างสุรินทร์โปรดอ่าน "ช้างคืนถิ่น"


[English]

[ภาษาไทย]

yo.jpg (4606 bytes) Created By:Jakrapong Juajun
775/11 Sukhaphibarn 4 Rd. Sikhoraphum
Surin, Thailand. 32110
email: jakrapog@hotmail.com

Homepage: http://www.kradandum.com

ช้างคืนถิ่น